Erfaringsgrundlag Jakob Larsen

Engblommer ved Gryde Å

Engblommer ved Gryde Å

Cand. Scient i biologi (1993) Odense Universitet og Trondheim Universitet (akvakultur).

Udvalg og nævn

  • Tovholder i Faunapassageudvalget (se linksamling)
  • Deltager i arbejdsgruppe vedr. modeldambrug (se linksamling)
  • Fagkyndig bisidder i Dambrugsudvalget (se linksamling)
  • Sagkyndigt medlem af Natur og Miljøklagenævnet 2015 - til nævnets opløsning 1. februar 2017 inkl. Nyhedslinks

Beskæftigelse:

  • Fiskeopdræt i praksis 1994 - 1998 ( produktionsleder Maximux AS og Danfisk ApS)
  • Dambrugsadministration 1999 -  (Ringkjøbing Amt, Holstebro Kommune, konsulentarbejde) - se "Erfaring dambrug"
  • Vandløbsrestaurering 2007 - (projektleder Holstebro Kommune) (se "Erfaring vandløb" og "maps"). Projektleder ved fjernelse af 7 dambrugsspærringer, etablering af 27.000 m2 gydeområder og et større antal genslyngningsprojekter.

De åbenlyse resultater af etablering af lavvandede brede gydestryg i Råsted Lilleå.

Gydende laks på etableret gydestryg i Gryde Å 2017

Gydende laks på genslynget stræk af øvre Gryde Å dec. 2017

Se projektfotos under "Erfaring vandløb"

Del siden