Gryde Å ført tilbage til gamle slyngninger ved Grydeå Dambrugs nedlæggelse i 2010 (Holstebro Kommune) - Storålaks massivt tilbage og kan nu klare sig uden støtteudsætninger - Storålaks helt op til Skjernvej opstrøms militærterrænet.
Projektledelse biolog Jakob Larsen

Gryde Å ført tilbage til gamle slyngninger ved Grydeå Dambrugs nedlæggelse i 2010 (Holstebro Kommune) - Storålaks massivt tilbage og kan nu klare sig uden støtteudsætninger - Storålaks helt op til Skjernvej opstrøms militærterrænet.
Projektledelse biolog Jakob Larsen

Gydende laks i Gryde Å - 7. januar 2020

Her hvor Holstebro Kommune i 2010 lagde Gryde Å tilbage i de oprindelige slyngninger, er der nu en af de største tætheder af vildlaks i storåsystemet.

Estimeret opgang af laks i Storå med baggrund i fiskeundersøgelser foretaget af Ringkjøbing Amt (2003-2005) og DTU AQUA (2010-2018)

Estimeret opgang af laks i Storå med baggrund i fiskeundersøgelser foretaget af Ringkjøbing Amt (2003-2005) og DTU AQUA (2010-2018)

Nibsbjergstryget ved Vængerne 2013
Nibsbjergstryget ved Vængerne 2013
Golfbanestryget ved Østerlundvej 2013
Golfbanestryget ved Østerlundvej 2013
Idom Å genslynget hvor Idom Dambrug lå
Idom Å genslynget hvor Idom Dambrug lå
Rørbro etableres i Gryde Å hvor å genslynges.
Rørbro etableres i Gryde Å hvor å genslynges.
Kærgård Bæk - princip for etablering af flade anlæg
Kærgård Bæk - princip for etablering af flade anlæg

Med venlig hilsen

Biolog Jakob Larsen

Gydende laks i Gryde Å ved Ølgryde den 27. december 2017

Laks gyder på genslynget stræk af Gryde Å (2014) ved Skjernvej - et stræk med naturlig stenforekomst.
2017 sandsynligvis året med den største gydning i Gryde Å i mere end 100 år. I 2020 ingen gydende laks her, da bæveren har spærret adgangen.

Del siden