Konsulentopgaver

Gydestryg Storå ved Nibsbjerg etableret 2013 af Holstebro Kommune og SVS. 
Projektledelse biolog Jakob Larsen

Gydestryg Storå ved Nibsbjerg etableret 2013 af Holstebro Kommune og SVS.
Projektledelse biolog Jakob Larsen

JL Vandløbsrådgivning kan påtage sig følgende opgaver primært for kommuner.

  • Udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse, vandindvindingstilladelse (overfladevand), screening jf. miljøvurderingslov samt foreløbig konsekvensvurdering jf. habitatdirektivet. Anlægstilsyn og årsindberetning i PULS.
  • Rådgivning indenfor vandløbsrestaurering - herunder genslyngning, spæringssanering og etablering af gydeområder for bl.a. laksefisk. Erfaring med projektering af 25.000 m2 gydeareal i laksevandløb.
Øvre Gryde Å reguleret forløb ved Ølgryde før genslyng
Øvre Gryde Å reguleret forløb ved Ølgryde før genslyng
Projektering genslyngning Gryde Å ved Ølgryde
Projektering genslyngning Gryde Å ved Ølgryde
Nyt åprofil udgraves
Nyt åprofil udgraves
Fladt anlæg etableres
Fladt anlæg etableres
Kreaturbro
Kreaturbro
Idom Dambrug 2016
Idom Dambrug 2016
Idom Å genslynget 2017
Idom Å genslynget 2017
ny åslyngning ved nedlagte Idom Dambrug lå
ny åslyngning ved nedlagte Idom Dambrug lå
Beton fra dambruget genbruges
Beton fra dambruget genbruges
gl. stemmeværk nedtrukket - senere fjernet
gl. stemmeværk nedtrukket - senere fjernet

Del siden