Er varmen steget SVS til hovedet?

10-08-2020

Hedebølgen satte ind fredag den 7. august 2020. Holstebro Kommune lukkede fiskeriet fra midnat, da der var udsigt til fiskeri i vand over 18 grader. Nu er vi fremme ved 10 august og temperaturen har rundet 19,5 grader - Har SVS lukket for fiskeriet? Nej, Nej - her er principperne vigtigst og det betyder at laksene må lide indtil temperaturen er 18 grader kl 10 om formiddagen, først da kan man lukke fra midnat. Hvorfor ændrer man ikke omgående et så vanvittigt styringsredskab?

Jakob Larsen

05-07-2020

11 havørreder til samme mand på samme aften - intet mindre, Det var hvad en lystfisker på spinner hev op af Storå og genudsatte igen den 4. juli 2020 på HOF-vand.

I betragtning af at havørreedbestanden er presset disse år virker det meget voldsomt - og hvordan kan man iøvrigt huske længden på alle disse fisk, for senere at kunne indberette korrekt?

Er det virkeligt nødvendigt at oplyse fiskere ved åen om hvor de uskrevne grænser går, så man undgår disse stunts?

Det virker som om det er et udpræget Storå-fænomen, at det for enkelte lystfiskere er nødvendigt at hive en masse havørreder/laks op af åen før nok er nok.

Jakob Larsen

 

15-06-2020

"Fanger en laks på 85cm. Den er kroget helt nede i gællerne og bløder rigtigt meget. Den genudsættes , men er reelt død, da den bare falder til bunden :-( øv øv"

Ovenstående citat fra fangstrapporten den 15. juni 2020 på www.svstoraa.dk . En ærlig lystfisker, som fuld af frustration sætter fokus på hvor meningsløst de danske lakseregler er skruet sammen. Mange oplever det samme, men holder mund.

Det må stoppe!

Der er ingen undskyldning for at have regler for fiskeriet, der strider mod de flestes etiske grænser.
I Norge kan man finde ud af at undgå genudsætning af døende laks - Det kan vi selvfølgelig også i Danmark. Hvad venter vi på?

Jakob Larsen"

Kilde citat af Claus M. Hansen
26-04-2020

Her 10 dage inde i sæsonen har Storå lagt flot fra land både med de fleste laks og de største laks. Lægges snittet ved 11 kg er hele 14 laks i Storå landet med en vægt mellem 11 og 17,1 kg. Af disse 14 rigtigt store laks er de 11 vildlaks og 3 fetfinneklippede (udsatte). Bemærkelsesværdigt er det, at det ikke kun foregår de aller første dage, men at der her de seneste dage også er taget rigtigt store laks på 15,5 kg og 14,8 kg.

I Skjern Å er der i laksestarten fanget 3 laks på minimum 11 kg og storlakskvoten er nu lukket frem til medio juni i nedre del af Skjern Å. Skjern Å er normalt lidt bagefter i starten af sæsonen, men de store skal nok indfinde sig i større antal.

I Varde Å er der indtil nu kun fanget 2 laks over 11 kg ud af 60 hjemtagne med en stor på 17,1 kg som den største.

Jakob Larsen

22-04-2020
Link - nyhed Holstebro kommune bragt på hjemmeside tv2 midtvest

Laksepremieren 2020 slog alle rekorder. Hele 73 laks blev fanget heraf enkelte nedfaldslaks, men langt de fleste var flotte blanklaks med en snitvægt på ca 8 kg. Fangstrekorden blev ekstra god ved at hele 78 % af de fangede laks var vildlaks. Det kan efterhånden konstateres at initiativet med ophør af udsætninger efter april 2017 var den helt rigtige strategi.
Fremadrettet vil der stadig kunne fanges fedtfinneklippede laks, da der må forventes en ikke uvæsentlig fejlvandring hos de udsatte laks i Skjern Å og Varde Å.

Er vi i mål med fiskeriet som det er nu?

Nej, der er stadig plads til forbedringer .

Flyt laksepremieren til marts måned, så fiskeriet kommer stille og roligt i gang uden det ekstreme fisketryk, der opleves i dagene fra 16. april hvorefter fiskeriet og fangsterne dør ud. Så kan man samtidig lukke fiskeriet efter 30. september.

Tillad hjemtagelse af fedtfinneklippede laks i Storå, da de jo ikke ret meget længere kan være fra storå-stammen og dermed ikke bidragter med noget godt for den lokale bestand.
'
Fjern kvoten for laks under 75 cm. Det er jo rent utopi at fange 250 laks fra den lille kvote i Storå, da det normale er at ca 33% fanges. Det betyder så, at de hjemtagne laks totalt set ligger langt under DTU-målet på 15%. SVS bliver snydt ved de nuværende kvoter.

Der er stadig en uløst problematik omkring genudsætning af skadede laks. Det kan være dybt krogede laks, der ikke overlever genudsætning. Det er ikke værdigt. Vi må have et system som i Norge, hvor skadede laks kan afleveres til plejehjem og ikke indgår i kvoten.

Jakob Larsen