Gryde Å ført tilbage til gamle slyngninger ved Grydeå Dambrugs nedlæggelse i 2010 (Holstebro Kommune) - Storålaks massivt tilbage og kan nu klare sig uden støtteudsætninger - Storålaks helt op i militærterrænet.
Projektledelse biolog Jakob Larsen