Gryde Å ført tilbage til gamle slyngninger ved Grydeå Dambrugs nedlæggelse i 2010 (Holstebro Kommune) - Storålaks massivt tilbage og kan nu klare sig uden støtteudsætninger - Storålaks helt op i militærterrænet.
Projektledelse biolog Jakob Larsen

Estimeret opgang af laks i Storå med baggrund i fiskeundersøgelser foretaget af Ringkjøbing Amt (2003-2005) og DTU AQUA (2010-2015)

Med venlig hilsen

Biolog Jakob Larsen